+menu+menu

+menu

Un projecte de la casa. Després de veure la necessitat dels restauradors per tenir les seves cartes en format digital i veure que les solucions aportades pel mercat son ineficients i poc útils, ens vam llençar a la creació d’una app per cobrir aquest nínxol. Ja exiteixen solucions en forma de QR basades en pàgines web, però limita la capacitat dels restauradors de actualitzar-lo de forma àgil i sense dependre de tercers.

Pots trobar més informació sobre les capacitats d’aquesta solució pel món de la gastronomia digital a www.mesmenu.com

Enrera